1

 

http://permkrai.er.ru/news/2018/3/26/opredeleny-uchastniki-proekta-kultura-maloj-rodiny-v-prikame/

http://permkrai.er.ru/news/2018/6/5/opyt-prikamya-priznan-uspeshnym-v-realizacii-partproekta-kultura-maloj-rodiny/